KOFF GO TAB

KOFF GO TAB is a Schedule H drug. KOFF GO TAB is composed of: PARACETAMOL (450.0 MG), GUAIFENESIN (50.0 MG), EPHEDRINE (5.0 MG), BROMHEXINE (4.0 MG), CHLORPHENIRAMINE (2.0 MG)

FREKOF TAB

FREKOF TAB is a Schedule H drug. FREKOF TAB is composed of: PARACETAMOL (500.0 MG), GUAIFENESIN (50.0 MG), EPHEDRINE (5.0 MG), BROMHEXINE (4.0 MG), CHLORPHENIRAMINE (2.0 MG)