RITOMAX L FORTE 50MG/200MG TAB

RITOMAX L FORTE 50MG/200MG TAB is a Schedule H drug. RITOMAX L FORTE 50MG/200MG TAB is composed of: LOPINAVIR (200.0 MG), RITONAVIR (50.0 MG)

RITOMAX L 33.3MG/133.3MG CAP

RITOMAX L 33.3MG/133.3MG CAP is a Schedule H drug. RITOMAX L 33.3MG/133.3MG CAP is composed of: LOPINAVIR (133.3 MG), RITONAVIR (33.3 MG)

RITOCOM 50MG/200MG TAB

RITOCOM 50MG/200MG TAB is a Schedule H drug. RITOCOM 50MG/200MG TAB is composed of: LOPINAVIR (200.0 MG), RITONAVIR (50.0 MG)

LOPIMUNE 50MG/200MG TAB

LOPIMUNE 50MG/200MG TAB is a Schedule H drug. LOPIMUNE 50MG/200MG TAB is composed of: LOPINAVIR (200.0 MG), RITONAVIR (50.0 MG)

LOPIMUNE 50MG/200MG CAP

LOPIMUNE 50MG/200MG CAP is a Schedule H drug. LOPIMUNE 50MG/200MG CAP is composed of: LOPINAVIR (200.0 MG), RITONAVIR (50.0 MG)

HIVUS LR 200MG/50MG TAB

HIVUS LR 200MG/50MG TAB is a Schedule H drug. HIVUS LR 200MG/50MG TAB is composed of: RITONAVIR (200.0 MG), LOPINAVIR (50.0 MG)

EMLETRA JUNIOR 25MG/100MG TAB

EMLETRA JUNIOR 25MG/100MG TAB is a Schedule H drug. EMLETRA JUNIOR 25MG/100MG TAB is composed of: LOPINAVIR (100.0 MG), RITONAVIR (25.0 MG)

EMLETRA 50MG/200MG TAB

EMLETRA 50MG/200MG TAB is a Schedule H drug. EMLETRA 50MG/200MG TAB is composed of: LOPINAVIR (200.0 MG), RITONAVIR (50.0 MG)

EMLETRA 200MG/50MG TAB

EMLETRA 200MG/50MG TAB is a Schedule H drug. EMLETRA 200MG/50MG TAB is composed of: RITONAVIR (200.0 MG), LOPINAVIR (50.0 MG)

ALUVIA 200MG/50MG TAB

ALUVIA 200MG/50MG TAB is a Schedule H drug. ALUVIA 200MG/50MG TAB is composed of: RITONAVIR (200.0 MG), LOPINAVIR (50.0 MG)