SENTOSA ER 75MG TAB

SENTOSA ER 75MG TAB is a Schedule H1 drug. SENTOSA ER 75MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (75.0 MG)

SENTOSA ER 37.5MG TAB

SENTOSA ER 37.5MG TAB is a Schedule H1 drug. SENTOSA ER 37.5MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (37.5 MG)

SENTOSA 37.5MG TAB

SENTOSA 37.5MG TAB is a Schedule H1 drug. SENTOSA 37.5MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (37.5 MG)

NUTRAPORT 75MG TAB

NUTRAPORT 75MG TAB is a Schedule H1 drug. NUTRAPORT 75MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (75.0 MG)

NUTRAPORT 37.5MG TAB

NUTRAPORT 37.5MG TAB is a Schedule H1 drug. NUTRAPORT 37.5MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (37.5 MG)

FLAVIX 25MG TAB

FLAVIX 25MG TAB is a Schedule H1 drug. FLAVIX 25MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (25.0 MG)

VENTAB XL 75MG TAB

VENTAB XL 75MG TAB is a Schedule H1 drug. VENTAB XL 75MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (75 MG)

VENTAB XL 37.5MG TAB

VENTAB XL 37.5MG TAB is a Schedule H1 drug. VENTAB XL 37.5MG TAB is composed of: VENLAFAXINE (150 MG)

VENLOR XR 75MG CAP

VENLOR XR 75MG CAP is a Schedule H1 drug. VENLOR XR 75MG CAP is composed of: VENLAFAXINE (75 MG)

VENLOR XR 37.5MG CAP

VENLOR XR 37.5MG CAP is a Schedule H1 drug. VENLOR XR 37.5MG CAP is composed of: VENLAFAXINE (37.5 MG)