TIBS 6MG TAB

TIBS 6MG TAB is a Schedule X drug. TIBS 6MG TAB is composed of: TEGASEROD (6.0 MG)

TEGOD 6MG TAB

TEGOD 6MG TAB is a Schedule X drug. TEGOD 6MG TAB is composed of: TEGASEROD (6.0 MG)

TEGIBS 2MG TAB

TEGIBS 2MG TAB is a Schedule X drug. TEGIBS 2MG TAB is composed of: TEGASEROD (2.0 MG)

TEGASPA 6MG TAB

TEGASPA 6MG TAB is a Schedule X drug. TEGASPA 6MG TAB is composed of: TEGASEROD (6.0 MG)