VANCOMYCIN 500MG INJ

VANCOMYCIN 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOMYCIN 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCOLYM 500MG INJ

VANCOLYM 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOLYM 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCOGRAM 500MG INJ

VANCOGRAM 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOGRAM 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCOGEN 500MG INJ

VANCOGEN 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOGEN 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCOCIP 500MG INJ

VANCOCIP 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOCIP 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCOCIN CP 500MG INJ

VANCOCIN CP 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOCIN CP 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCOCIN 500MG INJ

VANCOCIN 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCOCIN 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANCO CP 500MG INJ

VANCO CP 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANCO CP 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)

VANACIN CP 500MG INJ

VANACIN CP 500MG INJ is a Schedule H1 drug. VANACIN CP 500MG INJ is composed of: VANCOMYCIN (500.0 MG)